Magyar angol

Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban, on-line foglalási rendszerünkben, illetve hírlevelünkkel kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt, hogy mit teszünk adatai védelme érdekében és milyen adatokat, milyen célból rögzítünk.
Impresszum
Honlap üzemeltető: BK Szállodaüzemeltető Kft.
Székhely: 2365 Inárcs, Hrsz.: 0161
Levélcím: 2365 Inárcs, Pf.: 18
Telefon: 06-29/371-646
E-mail cím: info@bodrogikuria.hu

Hírlevél

 1. Feliratkozás a Hírlevélre feliratkozás menüponton keresztül

Honlapunk kezdőfelületéről elérhető „Hírlevélre feliratkozás” menüpontban a vezeték- és keresztnevének, valamint az elektronikus hírlevél küldéséhez szükséges e-mail címének, és belátása szerint további adatainak megadását követően, az erre vonatkozó négyzet kipipálásával, a „Feliratkozom” gombra kattintva Ön kifejezetten hozzájárul, és beleegyezését adja ahhoz, hogy az Ön részére a feliratkozás során megadott e-mail címére, – és amennyiben levelezési címét is megadta, úgy postai úton is – a BK Szállodaüzemeltető Kft. információs és reklámcélú hírleveleket küldjön, egyúttal Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy az Ön, a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait a BK Szállodaüzemeltető Kft, a jelen adatvédelmi tájékozatóban foglaltak szerint reklám és piackutatási célból kezelje és feldolgozza.

 1. Feliratkozás az On-line foglalás során

Tájékoztatjuk, hogy on-line foglalási rendszerünkben, a hírlevelek küldésének engedélyezésére vonatkozó négyzet kipipálásával Ön kifejezetten hozzájárul, és beleegyezését adja ahhoz, hogy az Ön részére az on-line foglalás során megadott e-mail címére, – és amennyiben levelezési címét is megadta, postai úton is – a BK Szállodaüzemeltető Kft. információs és reklámcélú hírleveleket küldjön.

 1. Feliratkozás személyesen, illetve telefonos megkeresés útján

A Bodrogi Kúria Wellness Hotel recepcióján kitöltött bejelentkező lapon található, vonatkozó négyzet kipipálásával, illetve telefonos megkeresésére küldött e-mail üzenetünkre küldött válaszában foglalt megerősítéssel, Ön kifejezetten hozzájárul, és beleegyezését adja ahhoz, hogy az Ön részére a bejelentkező lapon, vagy a telefonos egyeztetés során megadott e-mail címére, – és amennyiben levelezési címét is megadta, postai úton is – a BK Szállodaüzemeltető Kft. információs és reklámcélú hírleveleket küldjön, egyúttal Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy az Ön, a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait a BK Szállodaüzemeltető Kft, a jelen adatvédelmi tájékozatóban foglaltak szerint reklám és piackutatási célból kezelje és feldolgozza.
Adatvédelem

A hírlevelünkre történő feliratkozással, az on-line foglalás elküldésével, illetve a szállodai bejelentkező lap kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából kezeljük és feldolgozzuk.

Kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy szolgáltatásainkat igénybe vevő, illetve az on-line foglalási rendszerünket használó vagy a hírlevélre feliratkozó személyek személyes adatait bizalmasan kezeljük és felelősséget vállalunk azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes mértékben megfelelünk. Minden tekintetben betartjuk az adatvédelmi jogszabályok, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info Törvény.”) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Info. Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.
Egyebekben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen változásoknak megfelelően módosítsuk. Az „Adatvédelmi tájékoztató” egyes verziói közül mindenkor a bodrogikuria.hu weboldalon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.
Az on-line foglalási rendszer használatával és a hírlevelekkel, valamint a BK Szállodaüzemeltető Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a BK Szállodaüzemeltető Kft. Az adatkezelés a NAIH-56808/2012 számon került bejegyzésre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba.
Személyes adatait az on-line foglalások teljesítése, illetve hírlevélre történő feliratkozás esetén piackutatási és reklám célból, így különösen abból a célból kezeljük, hogy Önnek, mint a hírlevelünkre önkéntesen feliratkozott személynek reklámcélú és információs hírleveleket küldhessünk.
Személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, vagy a jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezelünk. Személyes adatait a BK Szállodaüzemeltető Kft. kizárólag az Ön által adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint használjuk fel. Az adatkezelés ezen célnak minden szakaszában megfelel.
Minden olyan személyes adat, amelyet Ön önkéntesen rendelkezésünkre bocsát, vagy amelyet a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kezelünk, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából kerül rögzítésre, kezelésre, feldolgozásra. Kizárólag azokat az adatokat kérjük megadni, amelyek ezen szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek. Ezzel kapcsolatban kötelezettséget vállalunk az alábbi adatvédelmi irányelvek maradéktalan betartására:

 • A személyes adatokat tisztességesen és törvényesen gyűjtjük és kezeljük.
 • A személyes adatokat csak meghatározott, törvényes célokra gyűjtjük és a céltól eltérően azokat nem használjuk fel.
 • Az adatok kezelésének és tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeljük.
 • Az általunk kezelt adatok pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek.
 • Az adatok tárolása nem tart hosszabb ideig, mint ami a felhasználási cél megvalósulásához szükséges.
 • Az adatok kezelése során az érintett személyeknek az Info. Törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt jogait maradéktalanul biztosítjuk.
 • Megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok illetéktelen vagy törvénytelen használatának, illetve az adatvesztés, adatkárosodás vagy adat megsemmisülés megakadályozásához szükségesek.

Az adatkezelési hozzájárulás megadásával Ön hozzájárul személyes adatainak a fentiek szerinti kezeléséhez, tárolásához és feldolgozásához.
A tárolt adatokhoz harmadik személy részére csak a jelen tájékoztatóban leírt módon engedünk hozzáférést. Az Ön személyes adatait kizárólag jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében, vagy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján, a jogszabályi előírások betartása mellett továbbítjuk harmadik személy részére, és csak amennyiben ezen személy a hatályos adatvédelmi rendelkezések betartására velünk szemben is kötelezettséget vállalt.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatai valódiságáért Ön felel, valótlan adatokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
Személyes adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet társaságunktól. Társaságunk elérhetőségei az impresszumban kerültek feltüntetésre. Kérelmére részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről. Kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, vagy zárolását is. Ezen kívül az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 15 napon belül bírósághoz fordulhat.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy kérésére rendszerünkben tárolt személyes adatait rendszerünkből töröljük. Az adatok törlése iránt kérelem, postai úton vagy e-mailen jelezve is megküldhető a BK Szállodaüzemeltető Kft-nek, az impresszumban található elérhetőségek valamelyikére.